Сайт оновлюється. Просимо вибачення за тимчасову відсутність частини матеріалів

Економічне відділення

Завідувач агрономічного та лісогосподарського відділу

БАЖУРА Людмила Миколаївна

Роботу економічного відділу розпочато у 1998 році, тоді було відкрито спеціальність «Організація виробництва» нині «Менеджмент» , а в 2000 спеціальність «Бухгалтерський облік», нині «Облік і оподаткування». В різний час економічне відділення очолювали досвідчені викладачі, майстри своєї справи Рекуненко В.В., Білозор Н.М., Логвиненко В.А., Прокопова О.І., Гриценко О.Д., Матящук О.А. Сьогодні очолює відділ Бажура Людмила Миколаївна, яка має великий досвід педагогічної діяльності.

Спеціальність «Менеджмент», «Облік і оподаткування» є найбільш популярними серед спеціальностей економічного спрямування, вони є універсальними й професійно спрямованими до сучасних вимог на ринку праці.

«Облік і оподаткування» є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати у двох напрямах: бухгалтерському обліку та оподаткуванні.

Дана спеціальність, є найбільш приваблива для тих, хто хоче зрозуміти загальні принципи формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємствами, організаціями, установами.

Сучасний ринок праці вимагає підготовлених бухгалтерів, які можуть вести облік як в ручному, так і автоматизованому режимі і можуть постійно розвиватись і удосконалюватися відповідно до змін в економіці та законодавстві.

Всі процеси на підприємстві вимагають управління. Відповідно, менеджер – це керівник, що відповідає за кожен бізнес-процес та діяльність підприємства в цілому. Саме тому професія менеджера стає найбільш затребуваною на сучасному ринку праці. Випускники спеціальності «Менеджмент» здобувають необхідні навички та компетенції з управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами, зокрема мають можливість працювати на підприємствах різних форм власності та сфер діяльності на різних посадах: директори (генеральний, виконавчий, фінансовий), керівники структурних підрозділів підприємства, адміністратор, менеджер зі збуту, менеджер з логістики, менеджер з реклами, менеджер ЗЕД, HR-менеджер, менеджер з маркетингу, менеджер матеріально-технічного постачання, організатор власного бізнесу (приватний підприємець, керівник приватного підприємства).

Разом з опануванням своєї спеціальності студенти економічного відділу паралельно отримують і робітничу кваліфікацію з професії «Оператор комп’ютерного набору», що дає змогу розкрити можливості свого майбутнього працевлаштування.

Виробнича переддипломна практика студентів спеціальності "Облік та оподаткування" у бухгалтерії Іллінецького аграрного фахового коледжу - крок до формування кваліфікованого фахівця.

Проходження практики в бухгалтерії Іллінецького аграрного фахового коледжу є не просто одним із заходів професійного виховання та підвищення загального рівня обізнаності в сфері облікової роботи, а й можливістю для майбутніх працівників визначитись із професійною долею та з власної точки зору сформувати враження про облікову роботу.

Завдяки кваліфікованим працівникам бухгалтерії Іллінецького АФК студенти оволоділи знаннями та навичками по роботі з комп'ютерними програмами "MeDoc", 1С "Бухгалтерія для України", "Е-Звітність", закріпили теоретичні знання з облікових дисциплін. Також студенти вчаться виконувати роботу бухгалтера на різних ділянках (заробітна плата, матеріальні рахунки, клієнт-банк, облік ПДВ, основні засоби, списання пального та багато іншого). Під час проходження практики студенти якісно застосовують теоретичний матеріал, швидко пристосовуються до роботи та виконують завдання.

Виробнича переддипломна практика у бухгалтерії Іллінецького АФК дає можливість не лише застосовувати набуті знання, але й навчає морально-етичним нормам майбутнього фахівця, а саме: пунктуальності, стриманості, рішучості, старанності і багато іншого.

Отримані навички за час проходження практики в Іллінецькому аграрному фаховому коледжі стануть у майбутньому надійним підгрунтям для професійного зростання наших випускників.

До Іллінецького управління ДПС у Вінницькій області завітали студенти 3 курсу спеціальності "Облік і оподаткування" Іллінецького аграрного фахового коледжу з викладачем облікових дисциплін Трішіною Л.П.

Наші випускники отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку щодо ведення бухгалтерського, управлінського, податкового та статистичного обліку, фінансового контролю і аудиту. На сьогодні дана професія відноситься до найбільш затребуваних на ринку праці, спеціалісти можуть працювати як на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми, в банках, державних організаціях і установах, так і вести приватну практику у сфері податкового едвайзингу.

У 2021-2022 навчальному році на відділі працювало 7 навчальних груп. Контингент студентів налічував 107 студентів.

У 2023-2024 навчальному році на відділі навчається 8 навчальних груп. Контингент студентів налічує 163 студенти.

Важливою ланкою в організації навчально-методичної роботи в коледжі є циклова комісія соціально-економічних дисциплін.

Викладачі комісії – професіонали своєї справи, висококваліфіковані фахівці з практичним досвідом роботи, з високим рівнем професійної та педагогічної підготовки, які якісно організовують навчально-виховний процес, володіють методикою викладання та інноваційними технологіями навчання. До складу комісії входять 12 досвідчених викладачів: Білозор Н.М., Буркало Л.В., Гриценко О.Д., Гуцаленко Н.І., Кучер Н.П., Мочульська Т.В., Прокопова О.М., Пиндус З.А., Роїк Н.П., Сидорук О.І., Трішіна Л.П., Ткаченко О.Г.

Головна мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики та виховання високоморальної, всебічно розвиненої особистості.

Циклова комісія організовує індивідуальну роботу з обдарованими студентами, бере участь у виховній роботі навчального закладу. Викладачі циклової комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але й позааудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності, виховання громадянської позиції. Чітко сплановані кураторами груп та якісно підготовлені заходи допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності та зацікавленості студентів, сприяють формуванню їх наукового світогляду, поглибленню знань.

Ефективність підготовки висококваліфікованих фахівців залежить від рівня педагогічного професіоналізму викладацького складу. Перехід від знань до професійної підготовки спеціалістів ставить неординарні вимоги до особистості викладача. Формування фахового молодшого бакалавра, професійно-компетентного, умілого керівника, ініціативного, творчого, ділового, який володіє особливостями економічних взаємовідносин, незалежного, знаючого, самостійного, може здійснити тільки такий педагог, який сам бездоганно володіє вищезазначеними якостями та систематично розвиває їх у собі.

Студенти відділу крім навчання займаються спортом, художньою самодіяльністю, відвідують різні гуртки, проводять цікаві виховні години, займаються волонтерством. Є серед них чемпіони України з легкої атлетики, переможці всеукраїнських та обласних спортивних змагань, переможці обласних олімпіад та фахових конкурсів.

Поділитися: