Сайт оновлюється. Просимо вибачення за тимчасову відсутність частини матеріалів

Опитування

Шановні учасники освітнього процесу!

В Іллінецькому аграрному фаховому коледжі проводиться опитування у вигляді анкетування з метою вдосконалення надання освітніх послуг та вивчення думки учасників освітнього процесу та зацікавлених сторін щодо:

- якості освітнього процесу та освітньої діяльності і використання отриманої інформації для її підвищення;
- врахування інтересів та пропозицій учасників освітнього процесу та інших зацікавлених сторін під час формулювання цілей та програмних результатів навчання;
- визначення рівня задоволеності здобувачів фахової передвищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою;
- стимулювання професійного зростання та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників;
- отримання інформації про соціальні процеси та проблеми, які потребують свого вирішення на шляху вдосконалення всієї системи організації підготовки фахівців;
- створення умов для якісної підготовки висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, компетентних та відповідальних, які вільно володіють своєю професією, готових до постійного професійного зростання;
- узгодження результатів навчання з вимогами та очікуваннями стейкхолдерів.

Анкета педагогічних (науково-педагогічних) працівників щодо умов праці

Звертаємо Вашу увагу, що опитування є анонімним, тому розраховуємо на відвертість відповідей на запитання в анкетах. Його результати будуть використовуватися лише в узагальненому вигляді.

Сподіваємося на Вашу чесність і об’єктивність.
Завчасно дякуємо за співпрацю!
З повагою адміністрація коледжу.

Поділитися: