Сайт оновлюється. Просимо вибачення за тимчасову відсутність частини матеріалів

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Кадрове забезпечення освітнього процесу

в Іллінецькому аграрному фаховому коледжі

Педагогічним кадрами коледж забезпечений на 100%. Підвищення кваліфікації педагогічні працівники проходять щорічно на засадах вільного вибору змісту, програм, форм, навчання, організацій та установ, акредитованих в установленому порядку на здійснення підвищення кваліфікації.

Навчально-виховний процес в коледжі забезпечують 61 педагогічний працівник, з них 58 штатних. В педагогічному колективі працюють: 3 кандидати сільськогосподарських наук (штатних), 1 кандидат економічних наук (сумісник); 39 викладачів вищої категорії, 21 з них мають педагогічне звання "викладач-методист"; 21 спеціаліст першої категорії, 5 спеціалісти другої категорії. З педагогічного колективу 16 працівникам присвоєно звання «Відмінник освіти України», 4 - «Відмінник аграрної освіти», 1 педагогічний працівник нагороджений Знаком Пошани Міністерства АП України.

Також 12 спеціалістів коледжу мають часткове педагогічне навантаження на умовах внутрішнього суміщення.

В коледжі педагогічні працівники об’єднані в 4 циклових комісій:

  1. Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін.
  2. Циклова комісія технологічних дисциплін
  3. Циклова комісія агрономічних та лісогосподарських дисциплін.
  4. Циклова комісія соціально-економічних дисциплін.

Кількість і склад циклових комісій, що здійснюють підготовку фахівців у Іллінецькому аграрному фаховому коледжі

Назва комісії

Чисельність,

осіб

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання

Вища категорія, Викладач-методист

Вища категорія

І категорія

ІІ категорія

Спеціаліст

Загальноосвітніх дисциплін

25

12

6

3

1

3

Соціально-економічних дисциплін

14

5

2

5

1

1

Технологічних дисциплін

8

2

4

1

-

1

Агрономічних та інженерно-технічних дисциплін

23

2

6

9

3

3

В коледжі склалася чітка система підвищення кваліфікації викладачів. Щорічно складається план підвищення їх педагогічного і фахового рівня. Підвищення кваліфікації здійснюється за вибором викладача за програмами підвищення кваліфікації на факультетах університетів, інститутах післядипломного навчання , участі у семінарах, тренінгах, конференціях, стажування на виробництві, на відповідних кафедрах університетів, відповідно до Порядку підвищення кваліфікації. Так, за програмою навчання підвищення проходили на базі ІПН Білоцерківського НАУ, ІПОД Уманського НУС. Серед онлайн – курсів перевагу надають платформі ГО «Прометеус», ТОВ «Академія цифрового розвитку», ТОВ «ЕдЕра», «На Урок». Викладачі стали учасниками семінарів та конференцій, проведених організаторами Проєкту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України», конференції «Органічне виробництво: освіта і наука». Педагогічні працівники також підвищували свій фаховий рівень шляхом участі у обласних методичних об’єднаннях.

Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту” з метою активізації творчої діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти. Вона проводиться на підставі Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. №1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 8.08.2013р. №1135.

У 2023 році атестовано 9 педагогічних працівники. З них підтверджено кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» - 5 особам, педагогічне звання «викладач –методист» – 4 особи, «спеціаліст 1 категорії» – 2 особам. Присвоєно кваліфікацію «спеціаліст 1 категорії» – 1 особі, «спеціаліст 2 категорії» – 1 особі.

У 2024 році атестовано 16 працівників. Присвоєно кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» - 4 особам, педагогічне звання «викладач –методист» – 2 особи. Підтверджено «спеціаліст вищої категорії» - 6 особам, педагогічне звання «викладач –методист» – 2 особи, «спеціаліст 1 категорії» – 2 особам.

За підсумками роботи проводиться оцінка педагогічної, методичної і організаційної діяльності педагогічних працівників і визначаються види заохочення: нагородження грамотами, подяками, преміювання.

Середньорічне педагогічне навантаження 720 годин.

Поділитися: