Сайт оновлюється. Просимо вибачення за тимчасову відсутність частини матеріалів

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (ЗГІДНО З ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ)

Матеріально-технічна база

Іллінецького аграрного фахового коледжу

щодо забезпечення освітньої діяльності

Заклад освіти для здійснення освітньої діяльності має у своєму розпорядженні достатню навчально-матеріальну базу. Кабінети, лабораторії та навчальні автотранспортні засоби дають можливість забезпечити належні умови для навчання за спеціальностями та професіями відповідно до ліцензій, в межах ліцензійного обсягу.

У Іллінецькому аграрному фаховому коледжі створені всі умови для успішного навчання і виховання студентів. Матеріально – технічна база коледжу відповідає вимогам щодо організації освітнього процесу.

Санітарно – технічний стан будівель та умови їх експлуатації задовільні. Адміністрація систематично слідкує за дотриманням охорони праці, вимог санітарії та протипожежної безпеки на всіх об`єктах.

з/п

Назва об’єкту

Рік введення в експлуат.

Загальна площа, м2

Короткі відомості про будівлю

Примітка

1

Навч. корпус № 1, в т.ч.

 • спортивна зала
 • бібліотека з чит. залою
 • актова зала
 • тир стрілецький

1976

8931

450

330

360

165

4-х поверховий цегляний будинок з частко зим цокольним поверхом

2

Навчальний корпус №2

1929

4411

2-х поверховий цегляний будинок з частковим цокольним поверхом

3

Навчально-лабораторний корпус №3

1967

465

Одноповерховий цегляний будинок

4

Навчальні майстерні

1968

160

Одноповерхові цегляні будівлі

5

Спортивний майданчик

1995

2450

6

Гуртожиток № 1, в т.ч.:

- медпункт – 38 м 2

1980

4744

5-ти поверховий цегляний будинок 3 цокольним приміщенням

7

Гуртожиток № 2

1984

4650

5-ти поверховий цегляний будинок 3 цокольним приміщенням

8

Гуртожиток №3

1987

3386

4-х поверховий цегляний будинок

9

Їдальня (250 пос. місць)

1983

1386

2-х поверхова панельна будівля

10

Гаражі

1969

177,7

Одноповерхові цегляні будівлі

11

Ангар

1999

540

Одноповерхова будова для зберігання техніки

Загальна площа будівель становить 19610,7 кв.м, а навчальна 13807,0 кв.м., тобто на одного студента припадає 15 кв.м.

Матеріально-технічна база коледжу включає наступні об`єкти:

 • Навчальний корпус №1, загальною площею 8931,1 кв.м;
 • Навчальний корпус №2, загальною площею 4411 кв.м;
 • лабораторний корпус №3, загальною площею 465 кв.м;
 • Навчальні майстерні, загальною площею 780,7 кв.м;
 • Спортивний комплекс, загальною площею 2718,0 кв.м;
 • Гуртожиток № 1, загальною площею 4744,1 кв.м;
 • Гуртожиток № 2, загальною площею 4650 кв.м;
 • Гуртожиток №3 площею 3386 кв.м;
 • Їдальня (250 пос. місць), загальною площею 1386,3 кв.м;
 • Гаражі, площею 167,7 кв.м.

Всі будівлі і споруди відповідають санітарно – технічним нормам і вимогам.

Для підготовки кожної професії лабораторії і майстерні обладнані необхідною навчальною технікою, верстатами, механізмами, матеріалами та іншими засобами навчання.

Освітній процес в коледжі організований за кабінетною системою. Наявна кількість кабінетів становить 95 % від потреби навчальних планів. Загальна площа кожного кабінету в межах 52-80 кв.м.

Загальна кількість техніки, що забезпечує навчальний процес складає:

персональних комп’ютерів – 139 одиниць, ксероксів – 12, принтерів – 19, сканерів – 8, мультимедійних дошок – 4, проекторів – 16, телевізорів – 5 одиниць, 12 ноутбуків. У коледжі функціонують 6 комп’ютерних лабораторій, навчальна бухгалтерія. Крім того функціонує ресурсний центр для забезпечення роботи з комп’ютерною, копіювальною технікою студентів та працівників коледжу. Комп’ютери розміщені також у лабораторії технічних засобів навчання, кімнатах самопідготовки у гуртожитках.

У 2023 році придбано 3 роутери, 5 маршрутизаторів.

В читальній залі коледжу за допомогою 20 сучасних моноблоків реалізовано функціонування сучасної електронної бібліотеки із вільним доступом засобами Wi-Fi до мережі “Internet”. Крім того, облаштовано принтер та ксерокс для друку матеріалів формату А3 та А4.

Всі комп’ютери коледжу мають доступ до глобальної мережі “Internet”.

Для забезпечення умов використання ІКТ в коледжі діє мультимедійна конференцзала. Читальна та актова зали коледжу оснащені широкоформатними моторизованими проекційними екранами і потужними проекторами.

На сьогоднішній день в кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій встановлено сучасне ліцензоване програмне забезпечення. СД-тека постійно поновлюється новими програмно-педагогічними засобами, які дозволено використовувати на умовах вільного ліцензування. Для забезпечення інформатизації освіти і навчання та застосування інформаційно-комп’ютерних технологій при вирішенні спеціалізованих задач використовуються:

 • сучасні операційні системи WindowsXP, Windows 7, Windows 8, Windows 10;
 • сервісне програмне забезпечення для обслуговування апаратної частини комп’ютера;
 • інструментальні системи, що включають в себе інтегровані середовища для розробки програм сучасними мовами програмування (С++, С#, РНР, JavaScript);
 • програми для діагностики та експлуатації комп’ютерних систем і мереж;
 • прикладне програмне забезпечення для обробки текстової та графічної інформації, роботи з електронними таблицями та базами даних, проведення інженерних та математичних обрахунків;
 • програмні комплекси для вирішення управлінських задач (1С: Підприємство, МеДок);
 • інтерактивні навчальні програми та програмне забезпечення для вивчення дисциплін.

Для забезпечення освітнього процесу в коледжі створено кабінети з мультимедійним обладнанням, які дозволяють проводити заняття, контрольні заходи із застосуванням сучасних мультимедійних технологій.

Заклад освіти має спортивний комплекс, що містить спортивну залу площею 450 м2, тренажерні зали – 194 кв.м, виставкова зала- 234 кв.м. та спортивні майданчики загальною площею 2450,0 м2. Для проведення різних урочистостей, а також зустрічей з випускниками використовується актова зала на 400 місць загальною площею 360,0 м2.

Соціальна інфраструктура коледжу достатньо розвинена. Функціонує їдальня на 250 посадкових місць та буфет.

Практичне навчання студентів проводиться в навчальних майстернях.

В майстернях коледжу під час навчальної практики студентами виконуються замовлення для господарської частини, навчальних кабінетів та лабораторій, виготовляються експонати та робочий інструмент для поповнення навчально-матеріальної бази коледжу.

В коледжі проводиться підготовка фахових молодших бакалаврів за 6 спеціальностями, також здобувачі освіти можуть паралельно отримати одну з 5 робітничих професій.

Матеріально-технічна база Іллінецького АФК стабільно і планомірно розвивається. За останні роки виконано капітальні і поточні ремонти практично всіх наявних приміщень навчального закладу, здійснено благоустрій прилеглої території.

Постійно ведуться журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, є посадові інструкції, інструкція з охорони праці при проведенні робіт, акт атестації навчального підрозділу, інвентаризаційні описи, положення про навчальний підрозділ, а також оформлені інформаційно-методичні куточки і куточки з охорони праці.

Дидактичний матеріал представлений комплексами тестових контрольних завдань з фахових навчальних дисциплін, пакетом комплексних кваліфікаційних завдань, розробками для розв’язання ситуаційних завдань відповідно до кваліфікаційних вимог.

Всі технічні засоби лабораторій в належному стані.

Більшість навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень розміщені в типових приміщеннях, які відповідають нормам гігієни, забезпечені необхідними навчальними посібниками, ТЗН, дидактичними матеріалами. Всі наочні посібники систематизовані і зберігаються у спеціальних шафах, відповідають дидактичним вимогам.

На всі навчальні кабінети розроблені паспорти та комплекси методичного забезпечення, які протягом навчального року постійно корегуються, доповнюються з урахуванням новітніх технологій, програмного забезпечення тощо.

Поділитися: