Сайт оновлюється. Просимо вибачення за тимчасову відсутність частини матеріалів

Методична діяльність

Методична робота у коледжі є складовою частиною освітнього процесу і одним з основних видів діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників.

Методична робота в коледжі спрямовується на:

 • підвищення якості навчання здобувачів освіти;
 • організацію удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів;
 • формування у педагогічних працівників готовності до самоосвіти та саморозвитку, до сприйняття інноваційних процесів, що відбуваються в освіті;
 • проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей, професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників;
 • застосування інноваційних технологій;
 • вивчення і впровадження в освітній процес досягнень педагогічної науки та інноваційного досвіду.

Робота колективу спрямована на реалізацію наступних завдань:

 • упровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання, комплексне використання інформаційно-комунікаційних і дистанційних технологій в освітньому процесі;
 • надання якісних освітніх послуг;
 • здійснення моніторингу якості надання освітніх послуг;
 • здійснення моніторингу якості надання освітніх послуг;
 • удосконалення матеріально-технічної бази;
 • здійснення моніторингу та прогнозування потреби в кадрах за окремими видами економічної діяльності для ліцензування нових освітньо-професійних програм;
 • створення зв’язку між ринком праці та професійною освітою населення;
 • покращення кадрового потенціалу коледжу шляхом:
 • створення умов для самостійності в пошуку нових ідей при вирішенні власних професійних проблем педагогами коледжу;
 • удосконалення системи підвищення кваліфікації, стажування та неперервної освіти педагогічних працівників;
 • створення позитивного іміджу коледжу через:
 • висвітлення діяльності в засобах масової інформації;
 • інформативність сайту коледжу;
 • налагодження взаємодії коледжу з іншими закладами освіти;
 • пошук шляхів міжнародного співробітництва.

Основними формами методичної роботи в коледжі є:

 • засідання методичної ради;
 • засідання циклових комісій;
 • науково-методичні конференції, круглі столи;
 • майстер-класи;
 • семінари-практикуми;
 • методичні консультації;
 • тижні циклових комісій;
 • відкриті заходи.

Навчально-методичну роботу у коледжі здійснюють циклові комісії:

 • загальноосвітніх дисциплін;
 • агрономічних та інженерно-технічних дисциплін;
 • соціально-економічних дисциплін;
 • технологічних дисциплін.
Поділитися: