Сайт оновлюється. Просимо вибачення за тимчасову відсутність частини матеріалів

Історія

Історія Іллінецького аграрного фахового коледжу

Заклад утворений 1921 року рішенням Липовецького повітового виконавчого комітету Рад як Іллінецька сільськогосподарська професійна школа. Заснований на державній формі власності.

У 1929 році агропрофшколу було перетворено в агрономічний технікум.

У 1964 році навчальний заклад реорганізовано в радгосп – технікум.

В 1998 році радгосп – технікум отримав статус державного аграрного технікуму з навчально – дослідним господарством.

В 2003 році Іллінецький державний аграрний технікум реорганізовано в Іллінецький аграрний технікум Вінницького державного аграрного університету за наказами: Міністерства аграрної політики України - №148 від 26.05.2003 року; Вінницького державного аграрного університету - № 192 від 13.06.2003 року.

На виконання наказу Мінагрополітики України від 20 липня 2004 року за № 260 за наказом Вінницького ДАУ від 22 липня 2004 року за № 108т «Про перейменування технікумів» Іллінецький аграрний технікум Вінницького державного аграрного університету перейменовано в Іллінецький коледж Вінницького державного аграрного університету.

Наказом Міністерства аграрної політики України від 20.02.2008 року №69 „Про внесення змін до наказів Мінагрополітики 26.05.2003 року №148 та від 20.07.2004 року №260” вищезгадані накази визнано такими, що не реалізовані, та Іллінецький коледж Вінницького ДАУ перейменовано в Іллінецький державний аграрний коледж. Відповідно, Іллінецькому державному аграрному коледжу повернуто статус юридичної особи, який підпорядкований Міністерству аграрної політики України.

З 2015 року Іллінецький державний аграрний коледж підпорядкований Міністерству освіти і науки України (розпорядження КМУ № 87-р від 4 лютого 2015 року).

Згідно наказу МОН України №1482 від 30.11.2020р. Іллінецький державнний аграрний коледж перейменовано на Іллінецький аграрний фаховий коледж.

ВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ ДО КОЛЕДЖУ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ ОСВІТИ

Іллінецький аграрний фаховий коледж – відомий в Україні регіональний науковий та освітній аграрний центр, заснований у 1921 році в зразковому господарстві Подільської губернії – маєтку княгині Демидової-Сандонато. Навчальний заклад володіє потужним духом інноватики та напрочуд позитивною духовною аурою, зростаючи на споконвічному ґрунті науки та просвітництва. Науковий та освітній осередок, де зароджуються і розвиваються перспективні технології майбутнього й формуються нові орієнтири молодих людей. Пройшовши довгий шлях від далеких років минулого століття через сплетіння різних історичних подій, трансформацій, реорганізацій та перебудов у часі, аграрний навчальний заклад успішно продовжує свою освітню діяльність та будує перспективні плани на майбутнє.

Коледж здійснює набір та підготовку фахівців за такими

спеціальностями:

Агрономія

• Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

• Лісове господарство

• Облік і оподаткування

• Менеджмент

• Харчові технології

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників – фаховий молодший бакалавр. Ліцензовані професії:

• «Апаратник стерилізації консервів»

• «Лісоруб»

• «Оператор зі штучного осіменіння тварин і птиці»

• «Оператор комп’ютерного набору»

• «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва».

Студенти навчального закладу, крім професійної підготовки, здобувають повну загальну середню освіту. У коледжі на різних відділеннях навчається понад 800 студентів. Столітня історія коледжу – постійний динамічний рух вперед, досягнення поставлених цілей і виконання завдань. Діяльність педагогічного колективу навчального закладу завжди була спрямована на забезпечення якісної освіти, що відповідає вимогам сучасності. Навчально-виховний процес забезпечують 65 викладачів. З них 2 кандидати сільсько- господарських наук, 1 кандидат економічних наук, 32 викладачі вищої категорії, 18 викладачів зі званням «викладач-методист», 23 спеціалісти І категорії, 4 – ІІ категорії; 16 педагогічних працівників зі званням «Відмінник освіти країни», 4 – «Відмінник аграрної освіти», 1 педагогічний працівник відзначений «Знаком пошани» Міністерства аграрної політики України. Зусилля потужного колективу закладу освіти спрямовані на розробку високоефективних технологій вирощування зернових та кормових культур шляхом співпраці з передовими вітчизняними та закордонними компаніями.

За останні роки обличчя навчального закладу невпізнанно змінилось. Матеріально-технічна база коледжу – сучасний навчальний корпус та навчально-лабораторний корпус на 1500 осіб, світлі кабінети, обладнані лабораторії, аудиторії, велика актова та виставкова зали, сучасна бібліотека з потужною електронною читальною залою з 20 комп’ютеризованими робочими місцями, кабінет водіння, автотрактодром, майданчик та ангар для сільськогосподарської техніки.

Комп’ютеризація, інформатизація навчального процесу, пошук інноваційних освітніх технологій, орієнтація на високі освітні стандарти – стратегічні завдання нашого колективу. Для цього створено спеціалізовані кабінети та лабораторії комп’ютерної техніки, які обладнані 140 персональними комп’ютерами. В приміщеннях коледжу та гуртожитків функціонує мережа Internet та Wi-Fi. Коледж має власну потужну поліграфічну базу: кабінет технічних засобів навчання з широкоформатним плотером графічного зображення рисунків й виготовлення ілюстративного унаочнення кабінетів та лабораторій.

До послуг студентів – молодіжне кафе з мережею Wi-Fi, спортивно-оздоровчий комплекс із тренажерними залами, спортмайданчками, три гуртожитки на 900 осіб, їдальня на 220 посадкових місць. Працюють медпункт та стоматологічний кабінет. Опалення навчального закладу переведено на альтернативні джерела палива. У 2014 році збудовано приміщення котельні та встановлено твердопаливний котел для опалювання гуртожитків та навчального корпусу. У 2015 році встановлено другий твердопаливний котел.Для проходження навчально-виробничих практик в коледжі функціонують лабораторії рослинництва та тваринництва, які мають загальну площу сільськогосподарських угідь 804,4 гектара, в тому числі 780,4 гектара ріллі. У 2010 році за новітніми технологіями розпочалася закладка яблуневого саду, площа якого сьогодні – 46 гектарів з 14 відомими у світі сортами. У рослинництві переважають зернові культури, крім того вирощуються соняшник, ріпак, соя, кормові культури. Тваринництво представлене молочним скотарством, птахівництвом, вівчарством та бджільництвом. Для проходження студентами випускних курсів технологічної та переддипломної практик укладаються договори з передовими господарствами, підприємствами та агроформуваннями області.

При коледжі з 1999 року працює регіональний навчально-практич- ний центр для вивчення вітчизняної та закордонної техніки і прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, який охоплював 9 аграрних технікумів центральних областей України. За роки діяльності центру практичну підготовку пройшли понад 6 тисяч осіб. Іллінецький аграрний фаховий коледж діє в Україні як базовий заклад освіти з підготовки спеціалістів та вивчення й узагальнення досвіду виробництва органічної сільськогосподарської продукції, напрацювання наукових і прикладних засад підвищення ефективності органічного виробництва. В результаті діяльності проєкту утворена Асоціація виробників органічної продукції «БіоЛан Україна», головою якої на громадських засадах обраний директор коледжу Василь Пиндус. На ґрунті тісної співпраці із швейцарськими колегами створена Асоціація виробників органічної продукції «БіоЛан Україна» – центр компетенції в галузі органічного сільського господарства серед інших аграрних ВНЗ.

Міжнародна діяльність спрямована на виконання спільних наукових освітніх програм. З 1 січня 2003 року почав свою роботу проєкт «Еко-Lan Ukraina». Проєкт здійснює дирекція з питань розвитку та співробітництва Швейцарії, виконавці проєкту – Швейцарський аграрний інститут Цоллікофен та Іллінецький аграрний фаховий коледж. Проєкт утворився на основі вже чинного з 2000 року проєкту «Вирощування твердої біологічної пшениці в Україні» з такою метою: сприяння розвитку біологічного землеробства, накопичення фахового досвіду та створення додаткового прибутку в сільськогосподарському виробництві. В рамках проєкту передбачалася виробнича чотиримісячна практика для студентів та стажування для викладачів у Швейцарських господарствах. Тільки за останні 5 років 180 студентів навчалися, проходили стажування та виробничу практику у Німеччині та Швейцарії. Науково-педагогічні працівники систематично підвищують свою кваліфікацію в передових аграрних університетах Європи.

Іллінецький аграрний фаховий коледж визначений реципієнтом українсько-німецького білатерального проєкту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України», який реалізується в Україні на підставі Угоди про виконання проєкту від 13 вересня 2017 року, укладеної в рамках спільної декларації про наміри від 11 липня 2017 року між Федеральним міністерством продовольства та сільського господарства Німеччини, Міністерством освіти та науки України та Міністерством аграрної політики та продовольства України. У Всеукраїнському конкурсі колекційно-дослідних полів технікумів та коледжів з підготовкою фахівців з «Агрономії», навчальний заклад був визначений базовим для проведення регіонального туру Вінницької, Кропивницької та Черкаської областей. Результатом колективних зусиль провідних викладачів агрономічного відділу стало здобуте І місце в регіональному турі цього конкурсу.

Важливим кроком в науковій діяльності коледжу є співпраця з ННЦ «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук» зі співробітництва у розробленні та освоєнні інноваційних технологій конкурентоспроможного органічного виробництва продукції рослинництва і наукових основ адаптивних систем землеробства. Постійна увага педагогічного колективу приділяється інноваційній, дослідницькій діяльності, яка була представлена на виставках «Агро». Кращі здобутки педагогічний колектив презентував на другій Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади-2011» у конкурсі «Лідер вищої освіти України» з номінації «Упровадження інноваційних технологій у навчальний процес ВНЗ I-II рівнів акредитації: «Навчання органічного виробництва – інноватика в освіті», і був нагороджений срібною медаллю Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Почесним дипломом та нагрудним знаком «За вагомі показники в розвитку освіти» нагороджений директор коледжу Пиндус Василь Васильович.

Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади – 2012» ознаменована значним успіхом – навчальний заклад нагороджено золотою медаллю за вагомі здобутки у номінації «Міжнародне співробітництво закладів освіти і наукових установ». На базі закладу освіти щорічно проходять науково-практичні конференції на тему «Поєднання практичного виробництва, органічної освіти і справедливого продажу якісної органічної продукції». На базі лабораторії рослинництва коледжу діє демоцентр провідної європейської компанії з виробництва посівного матеріалу «Євраліз Семенс Україна», де висіваються лінійка гібридів кукурудзи, сорго, соняшника.

За останніх 5 років надходження спецфонду закладу збільшились втричі, в основному коштом доходів з господарства коледжу.

Упродовж десятиліть коледж впевнено займав призові місця серед закладів освіти I-II рівнів акредитації Міністерства аграрної полі- тики України та Міністерства освіти і науки України у фінальних змаганнях студентських олімпіад, конкурсах студентських наукових робіт. Серед наших студентів – відмінники навчання, стипендіати облас-ної адміністрації та обласної ради, стипендіати Президента України, учасники та переможці обласних предметних олімпіад.

Авторитетність навчального закладу в освітньому середовищі, вимір творчих досягнень нашої студентської молоді підтверджується проведенням на базі Іллінецького аграрного коледжу Зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК XXI століття». Коледж не лише навчально-науковий заклад, а й потужний культурно-мистецький центр, що формує високі морально-естетичні якості молодої людини. В його складі: 13 аматорських гуртків, 6 клубів за інтересами, є лауреати мистецьких премій, національних фестивалів народної творчості.

Серед наших студентів – переможці конкурсів «Студент року», учасники-дипломанти Всеукраїнського фестивалю «Софіївські зорі» та конкурсу «З любов’ю до батьківської землі». Методичні розробки тематичних виховних заходів наших кураторів і керівників творчих гуртків регулярно друкуються у збірниках ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти».

Значна увага в коледжі приділяється спорту. Більшість студентів беруть активну участь у фізкультурно-оздоровчій та спортивно-масовій роботі. Серед наших студентів є призери олімпійських ігор та чемпіонатів України з окремих видів спорту, спортивних всеукраїнських та обласних спартакіад. На чемпіонатах України студенти завоювали 7 золотих, 8 срібних та 14 бронзових нагород. На змаганнях обласного рівня упродовж сорока років підряд команди коледжу здобували золото в комплексному заліку, понад 200 разів були переможцями й призерами змагань.

Студенти-випускники продовжують навчання за ступеневою системою підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації в містах Києві, Вінниці, Одесі, Умані, Полтаві, Білій Церкві, у філіалі Вінницького торговельно-економічного інсти- туту КНЕУ, що функціонує на базі коледжу. Великої уваги в історичному розвитку навчального закладу заслуговують зусилля колективу у відстоюванні юридичної самостійності та праві розвиватися в наміченому напрямку на шляху до європейської освіти. Передувала цьому реорганізація у 2003 році Іллінецького державного аграрного технікуму в Іллінецький аграрний технікум Вінницького державного аграрного університету. У 2004 році технікум перейменовано в Іллінецький коледж Вінницького державного аграрного університету, а згодом навчальному закладу повернуто статус самостійної юридичної особи та перейменовано в Іллінецький державний аграрний коледж. Роки зусиль та нелегкої боротьби за самостійність виправдалися швидким розвитком закладу освіти, втіленням перспективних задумів і вагомих міжнародних проєктів.

Серед стратегічних завдань в освітній політиці коледжу – подальше інтегрування у світову освітянську систему, утвердження в статусі навчального закладу з європейською системою освіти, забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців, фізично й морально здорових патріотів України, здатних працювати в сучасних виробничих умовах.

ПРО НАШЕ СЬОГОДЕННЯ, ДОСЯГНЕННЯ, НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНУ І НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ РОБОТУ МОЖНА ПОЧИТАТИ У ЮВІЛЕЙНІЙ КНИЗІ - ІЛЛІНЕЦЬКИЙ АГРАРНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ - 100

Поділитися:
Критерії пошуку документів
Скинути фільтри
ПРО НАШЕ СЬОГОДЕННЯ, ДОСЯГНЕННЯ, НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНУ І НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ РОБОТУ МОЖНА ПОЧИТАТИ У ТЕМАТИЧНОМУ ЮВІЛЕЙНОМУ ЖУРНАЛІ- 95
Документ опубліковано 07 лютого 2022
Детальніше