Сайт оновлюється. Просимо вибачення за тимчасову відсутність частини матеріалів

Історія бібліотеки

Шановні користувачі! Запрошуємо Вас відвідати бібліотеку Іллінецького аграрного фахового коледжу!

Електронна адреса бібліотеки (e-mail): ilinbibl@gmail.com


З народження навчального закладу має право починати свою історію і бібліотека – серце кожної поважної інституції. Перші сторінки її історії розпочались при хлопчачому гуртожитку Іллінецької сільськогосподарської професійної школи у 1923 році в с. Голики, що на околиці міста, де для забезпечення підготовки агротехніків рільництва була організована невеличка книгозбірня. Першим книговісником стала Чечінашкіна Ольга. В той час бібліотека нараховувала 200 примірників навчальної літератури та обслуговувала 42 читачі.
У 1929 році зі зміною статусу навчального закладу бібліотека стає бібліотекою агрономічного технікуму, і в 1934 році її фонд нараховує шість тисяч томів. В цей період бібліотеку очолює Кирилюк Людмила Іванівна.
У передвоєнні роки, з 1937 по 1941 рр. в бібліотеці працює Мочульська Оксана Михайлівна, фонд бібліотеки збільшується до восьми тисяч примірників.
Війна 1941-1945 рр. порушила стабільну діяльність бібліотеки, приміщення технікуму було зруйноване, обладнання кабінетів та бібліотека були знищені.
1 жовтня 1944 року, після визволення Іллінеччини, незважаючи на труднощі воєнних років, в технікумі знову розпочалось навчання і у 1947 р.; всього за три роки, книжковий фонд нараховував 15 тисяч томів – це були підручники для агрономів-рільників, агролісомеліораторів. З 1956 р. він поповнився новими навчальними посібниками для підготовки зоотехніків.
У 50-ті роки бібліотеку з фондом у 20 тисяч примірників переведено у нове приміщення ( тепер корпус № 2).
У 1964 році з реорганізацією навчального закладу бібліотека набуває нового статусу – бібліотека Іллінецького радгоспу-технікуму і переходить у новий рівень розвитку.
Ювілейну 50-ту річницю технікуму (1971 р.) бібліотека зустрічала з гідним книжковим фондом – 26 тисяч примірників, вона обслуговувала 420 читачів.
70-ті роки - в штат бібліотеки входить 2 працівники – Будзінська Надія Петрівна та Кременюк Тамара Володимирівна.
Кожен із працівників бібліотеки впродовж її історії вніс свій значний вклад у її розвиток.


З року в рік міцніє навчально-матеріальна база радгоспу-технікуму. В 1977 році збудовано новий учбовий корпус і бібліотека отримала світле, просторе виробниче приміщення для книгосховища, абонементу площею 130 кв.м., та читальної зали площею 205 кв.м. та службове приміщення – 15 кв.м.
Внаслідок активного комплектування бібліотечний фонд на 1 січня 1981 року становить 52 тисячі примірників.

Формується і довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, що сприяє якісному обслуговуванню та всебічному використанню бібліотечного фонду.

В 1991 році технікуму виповнюється 70 років. Його по праву зараховують до ветеранів учбових закладів Міністерства сільського господарства УРСР. За роки свого існування радгосп-технікум підготував , а бібліотека забезпечила необхідною інформацією для роботи в сільському господарстві країни понад 10 тисяч спеціалістів.


У своє 85 - ліття (2008р) книгозбірня пропонує користувачам біля 60-ти тисяч різноманітних інформаційних документів та мережу Інтернет, обслуговує біля 3-х тисяч користувачів. З нагоди ювілею придбано сучасне бібліотечне обладнання. Бібліотека швидко набуває рис, які притаманні бібліотеці ХХІ століття.

Станом на 1.01.2013р. бібліотека Іллінецького державного агарного коледжу має книжковий фонд біля 60 тис. примірників, укомплектований фонд періодичних видань, архів методичного забезпечення культурно-просвітницької, інформаційно-бібліографічної та видавничої діяльності. Сьогодні бібліотека є просвітницько - дозвіллєвим та соціокультурним центром.


Підручники, навчальні посібники та методичні рекомендації викладачів коледжу є золотим фондом бібліотеки.
Роботу бібліотеки по якісному інформаційно-бібліографічному обслуговуванню сьогодні забезпечують працівники:
- Ковальчук Світлана Володимирівна, 1963 р.н., Тульчинське культурно-освітнє училище у 1982 р.; спеціальність – бібліотечна справа;
Очолює бібліотеку завідувачка Бухта Галина Олександрівна, 1967 р.н., Інститут культури ім.О. Корнійчука, 1991 р., спеціальність – бібліотекознавство та бібліографія сільськогосподарської літератури.


Колектив бібліотеки активно працює, утверджуючи престиж та необхідність бібліотечної професії, своєю наполегливою працею доводить необхідність бібліотечної діяльності в створенні доброго іміджу навчального закладу.


Основними напрямами, над якими працює бібліотека, є забезпечення оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування дирекції, викладацького складу, співробітників та студентів, комплектування навчальною літературою, що відповідає профілю коледжу, виховання навиків інформаційної культури та роботи з інформаційними документами; виховання майбутніх спеціалістів авторитетними високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, політичної, правової, інтелектуальної, естетичної та фізичної культури; створення умов для самореалізації особистості, відповідно до її здібностей; пропаганда здорового способу життя та запобігання правопорушенням.На розкриття фондів бібліотеки, сприяння науковому та навчально-виховному процесу коледжу направлена довідково - бібліографічна та видавнича робота бібліотеки. Тематичні бібліографічні покажчики , рекомендаційні списки літератури видаються бібліотекою на допомогу користувачам, усім, хто вчить та вчиться. Бібліотечне обслуговування проводиться на абоненті та в читальній залі.
Виховання духовної еліти з високим культурним потенціалом, з використанням художніх та суспільно-гуманітарних видань є одним з пріоритетних завдань бібліотеки ВНЗ. Працівниками бібліотеки створено сприятливі умови для розвитку морально-духовної сфери студентської молоді.


Досягається це шляхом залучення студентів до різноманітних видів творчої діяльності, реалізацію їх здібностей через культурно-просвітницьку діяльність бібліотеки.

Різноманітні тематичні, літературно-музичні вечори, конференції, усні журнали відкривають можливості для розвитку здібної та обдарованої молоді, розвитку естетичних смаків та уподобань, обдарувань та нах илів, прищеплення молодій людині креативного ставлення до дійсності.


В рамках діяльності літературної студії відбуваються творчі зустрічі з обдарованими людьми Поділля – поетами, письменниками, композиторами, зокрема, студія підтримує гарні творчі зв’язки з поетом-земляком головою конгресу української інтелігенції Вінниччини, громадським діячем В.Д. Кобцем, головою Вінницької національної письменницької організації М.Ф.Каменюком, популярною телеведучою обласного державного телебачення Г.Секрет, поетом, власним кореспондентом обласної газети «Вінниччина» Є.Таранюком. та іншими талановитими людьми рідного краю.


Працівники бібліотеки є активними учасниками семінарів та засідань методичних об’єднань бібліотек Вінницької області.
Багатогранна робота бібліотеки допомагає оволодіти програмованим матеріалом, збагатити знання, розширити свій громадянський світогляд, засвоювати соціальний досвід свого народу, прилучати студентську молодь до духовних і культурних надбань, традицій, звичаїв, що сприяє формуванню національної свідомості.


І сьогодні в роботі бібліотеки мають місце слова Миколи Реріха про те, що «бібліотека – це місце роботи, і храм думки, і науково-дослідний центр, і лабораторія, і музей, і вища школа, і місце високих радощів, світ розуму і очей».


За десятиліття натхненної, творчої і самовідданої праці бібліотека золотими літерами вписала цінні сторінки в літопис коледжу. З бібліотеки невеликої агропрофшколи виросла в бібліотеку провідного навчального закладу з давніми добрими традиціями. Це спонукає працівників книгозбірні до наполегливої, самовідданої праці та творчого пошуку, аби літопис коледжу поповнювався славними сторінками.

Поділитися: