Сайт оновлюється. Просимо вибачення за тимчасову відсутність частини матеріалів

Фонд бібліотеки

Коли йдеться про бібліотеку навчального закладу, навряд чи варто говорити про її місце та роль в усьому освітньому процесі. Це не тільки місце для самоосвіти та пошуку відповідей на насущні життєві запитання. Сьогоднішня бібліотека – це ще й світ соціальних комунікацій. І майбутнє лише за тими бібліотеками, які вдало поєднують традиційну культуру спілкування з книгою з новими інформаційними технологіями.

Маючи бібліотечний фонд, який налічує більше 60-ти тис. навчальної літератури, багатий фонд підписних видань та співпрацюючи з передовими книгозбірнями України, бібліотека активно впроваджує в свою діяльність інновації, використовує можливості мережі Інтернет та створює власний інформаційний продукт – електронний каталог навчальної літератури та фахової періодики.

Фонд бібліотеки на 1.01.2018 року нараховує 59802 примірники.

Щорічно бібліотека підписує 54 назви періодичних видань.

За видами періодичні видання розподіляються:

Загальнодержавного значення

Загально-освітні

З фахових дисциплін

Інші

Журнали:

-

18

21

5

Газети:

5

-

5

5

Довідково-бібліографічний апарат

В бібліотеці сформовано і постійно поновлюються:

- алфавітний каталог;

- систематичний каталог;

- систематична картотека статей

Електронний каталог

Бібліотека працює на міні версії програми АІБС ІРБІС.

Формування електронного каталогу розпочато у 2011 році. ЕК складається із таких баз даних:

- книги - включає бібліографічні описи надходжень книжкових документів до бібліотеки;

- аналітика - опис статей підписних періодичних видань.

Список періодичних видань бібліотеки Іллінецького державного аграрного коледжу

на 2017р.

Назва видання

Роки надходження

Журнали

Бібліотечна планета

2005 – 2018

Бібліотечний форум України

Бюджетна бухгалтерія

Бухгалтерія в сільському господарстві

Бухгалтерський облік і аудит

Виховна робота

Вісник податкової служби

Все про бухгалтерський облік

Високі технології в школі

Вісник ПФУ

Дивослово

Економіка АПК

Економіка України

Зарубіжна література

Інформаційний збірник Міністерства України

Карантин і захист рослин

Лісовий і мисливський журнал

Ландшафтний дизайн

Математика в школі

Мой прекрасный сад

Охорона праці

Офіційний вісник

Пропозиція

Пасічник

Пожежна безпека

Практична психологія та соціальна робота

Соціальний педагог

Тваринництво України

Техніка і технології в АПК

Українська мова і література

Фінанси України

Фінансовий контроль

Фізика в школі

Хімія

Харчовик

ЧІП

Шкільна бібліотека плюс

Газети

Аграрний тиждень

Ваш доктор

Вінниччина

Голос України

Економіка в школах України

Іноземні мови в сучасній школі

33-й канал

Молодіжна газета

Мить істини

Молодь України

Оплата праці

Освіта Вінниччини

Освіта України

Порадниця

Пенсійний кур’єр

Разом проти СНІДу

Рідне село Україна

Сільський вісник

Сільські вісті

Слово просвіти

Трудова слава

Урядовий кур’єр

Розгорнута книга - це як розпростерті крила. Вона нагадує птаха в польоті і в цьому є щось велике і значуще. Заглиблюєшся в неї і раптом відчуваєш, що і сам ти крилатієш.

Тому, умлінно виконуючи свою роботу, бібліотекарі тим самим виступають активними діячами інтелектуальної культури у своєму середовищі, менеджерами і маркетологами в інформаційно-бібліотечній справі, реалізовують творчі задуми, своєю ініціативою та дослідницькими навиками відкривають простір для польоту та духовного зросту юної особистості.

Нехай і надалі благородна місія всіх, хто служить людині, прикрашає життя, робить навколишній світ багатшим.

А бібліотека, за Миколою Реріхом, для всіх, хто переступає її поріг, завжди буде місцем роботи і храмом думки, лабораторією і музеєм, і вищою школою, і місцем високих радощів, світом розуму і очей.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ У 2017 РОЦІ

1. Автоматизація виробничих процесів : /підручник/

Ельперін О.М., Пупена В.М., Сідлецький С.М., Швед. - Вид.2-ге, виправлене. – К. : Вид.Ліра-К, 2015. - 378с.

Анотація: Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови компютерно-інтегрованих систем управління з використанням автоматизованих робочих місць оператора-технолога.

2. 83.3(0) Андронова, Людмила Генадіївна.

я7-3 Світова література 10 клас : / А 66 Л.Г.Андронова, Л.О.Карліна. - X. : ПЕТ, 2015. - 480с.

Анотація: Видання містить біографічні довідки про письменників, необхідні видання з теорії літератури, а та­кож рубрики "Цікаві факти" та "Перевірте свої знання". Деякі літературні твори подано у скороченому вигляді, при цьому особливості авторського стилю, сюжетні лінії та ключові епізоди збережені. Після кожного твору подається тлумачення незрозумілих слів та пропонують­ся запитання й завдання, робота над якими допоможе кращому засвоєнню змісту та розвитку аналітичних нави­чок.

3. 83.3(0) Андронова, Людмила Генадіївна.

Світова література. 11 клас : Хрестоматія / Л.Г.Андронова, А.О.Карліна. - X. : ПЕТ, 2015. - 784с.

Анотація: Видання містить біографічні довідки про письменників, необхідні матеріали з теорії літератури, а також рубрики "Цікаві факти" та "Перевірте свої знання". Деякі літературні твори подано у скороченому виглядію .При цьому особливості авторського стилю, сюжетні лінії та ключові епізоди збережені. Після кожного твору подається тлумачення незрозумілих слів та пропонують­ся запитання і завдання, робота над якими допоможе кращому засвоєнню змісту та розвитку аналітичних нави­чок.

4. Апостолова, Галина Вадимівна.

Геометрія: 11 кл. : підруч. для загальогоосвіт. навч. закл. / Г. В. Апостолова . - К. : Генеза, 2011. - 304с.

Анотація: Пропонований підручник є дворівневим. Відповідає програмам загальноосвітніх навчальних закладів профільного рівня й класів з поглибленим виви- ченням математики.Відрізняється: диференціацією тео­ретичного та дидактичного матеріалу, виділенням опор­них фактів й опорних задач, наявністю історичної інформації, узагальнюючих схем, спектром і обсягом ди­дактичного матеріалу

5. Баженов, Віктор Андрійович.

Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник / В.А. Баженов. - К. : Каравела, 2004. - (Навчальне видання)

6. Правознавство : підруч. для 10 кл.кл.загальноосвіт.навч.закл. /

С.Б.Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко. - 2-ге вид. - К. : Генеза, 2011416с. : іл. 5023 зкз.

Анотація: Автори підручника врахували зміст сучасної системи знань про державно-правові явища та особливості організації навчального процесу на стан­дартному та академічному рівнях. Матеріал викладений з урахуванням вікових особливостей учнів 10-х класів та направлений на оволодіння ними найважливішими по­няттями і термінами, вироблення основ правомірної поведінки.

7. Генденштейн, Лев Елевич.

Фізика : підруч. для загальоноосвіт. навч. закладів/

Л.Е.Генденштейн, І.Ю.Ненашев. -X. : Гімназія, 2010 . - 272с.

Анотація: Автори прагнули подати фізику як живу науку, що є частиною загальої культури: наведено багато прикладів прояву та застосування фізичних законів у нав­колишньому житті, відомостей з історії фізичних відкриттів, подано ілюсрований опис фізичних дослідів.

8. Марченко, Алла Борисівна.

Лісова ентомологія : Навчвльно-методичний посібник для самостійної роботи та лабораторно-практичних занять студентів агробіотехнологічного факультету освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки "Лісове господарство і садово-паркове господарство" за кредитно-модульною системою навчання.

Анотація: У посібнику представлено морфологію, анатомію, біологію розмноження та розвитку, екологію і систематику комах, викладені діагностичні ознаки та роз­повсюдження найважливіших видів шкідливих комах лісу, дані щодо їх біології, екології та шкодочинності.

9. Черсунова, Наталя Іллівна.

Українська література: 11кл. / Н.І.Черсунова, -З О.В.Єременко.-2014: ПЕТ, 2014. - 752с.

Анотація: Видання містить біографічні довідки про письменників, необхідні матеріали з теорії літератури, а також рубрику " Підсумуйте прочитане". Деякі літературні твори подано в скороченому вигляді, при цьому особливості авторського стилю, сюжетні лінії та ключові епізоди збережені. Після кожного твору подається тлума­чення незрозумілих слів та пропонуються запитання й завдання, робота над якими допоможе кращому засвоєнню змісту та розвитку аналітичних навичок.

10. Черсунова, Наталя Іллівна.

Українська література. 10 клас : Хрестоматія / Н.І.Черсунова, О.В.Єременко. - X. : ПЕТ, 2014. - 768с.

Анотація: Видання містить біографічні довідки про письменників, необхідні матеріали з теорії літератури, а також рубрику "Підсумуйте прочитане". Деякі літературні твори подано в скороченому вигляді, при цьому особливості авторського стилю, сюжетні лінії та ключові епізоди збережені. Після кожного твору подається тлумачення незрозумілих слів та пропонуються запитання й завдання, робота над якими допоможе кращому засвоєнню змісту та розвитку аналітичних навичок.

Поділитися:
Критерії пошуку документів
Скинути фільтри
Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників
Документ опубліковано 25 травня 2023
Детальніше
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ ІЛЛІНЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО КОЛЕДЖУ
Документ опубліковано 08 лютого 2022
Детальніше