Сайт оновлюється. Просимо вибачення за тимчасову відсутність частини матеріалів

Нормативні документи

Закони України

 1. Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
 2. Закон України «Про фахову передвищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2745-19#Text

ПОЛОЖЕННЯ

 1. Типове положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-23#n16
 2. Положення про дистанційне навчання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text
 3. Положення про атестацію педагогічних працівників https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1649-22#Text
 4. ПОРЯДОК підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n18
 5. Положення про електронний підручник https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18#Text
Поділитися: